Хостинг за уеб сайт

Екипът ни предоставя услугата „управление (поддръжка) на хостинг за уеб сайт“ (managed hosting / managed wordpress hosting), с цел да се съдейства на клиентите ни да акцентират върху своята дейност, вместо допълнителни дейности като техническа поддръжка на вашия сайт и вашите имейл акаунти.

При нововъзникнали нужди консултираме клиента за най-добрите практики, за да може да вземе решение за най-подходящия подход за всяка ситуация. Така предаваме нашият богат опит, опитвайки се да ви спестим грешки, които други вече са допускали.

Избор на хостинг

Изборът на хостинг се свежда до няколко важни неща:

  • цена (не най-важното, но все пак определящ фактор)
  • локация на хостинг сървъра – може би най-важното, защото зависи от аудиторията на сайта
  • поддръжка – също важна подробност, която може да създаде или спести много нерви
  • параметри на хостинга – трябва да се подберат подходящи параметри, който да осигурят добър ъптайм и бързо зареждане на сайта.

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас, за да ги разясним!