Контакти

За връзка с нас използвайте следните контактни данни:

E-mail: mail@gndteam.com (оставете име, фирма, телефони за обратна връзка)
LinkedIn страница: https://www.linkedin.com/company/gndteam/

Времето не може да се върне назад! Ние пестим вашето време. Моля, пестете и нашето време!

За да получите оферта, моля отделете време и опишете подробно какво е нужно! Нека отделеното време за първоначална консултация бъде полезно за вас (вижте Първоначална консултация)!

При уговорка за среща, избираме мястото да бъде максимално удобно и за двете страни! Понякога правим посещения и в офис на клиента, в удобен и за двете страни час.